charyzmat

charyzmat
charyzmat
mi
1. rel. charisma, charism; człowiek obdarzony charyzmatem apostolstwa person called to the charism of mission; charyzmat ubóstwa charism of poverty; charyzmat prostoty charism of simplicity; charyzmat zakonu religious order charism; otrzymać charyzmat be called to a charism.
2. (= charyzma) charisma.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

  • charyzmat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. charyzmatacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} szczególna łaska, dar nadprzyrodzony otrzymany od Boga (np. wyjątkowa żarliwość religijna), wyróżniający wybraną osobę :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • charyzmat — m IV, D. u, Ms. charyzmatacie; lm M. y «według teologii: przejaw łaski bożej, szczególny dar boży; w religioznawstwie: szczególny rodzaj żarliwości religijnej, wyróżniający daną osobę spośród otoczenia» Ktoś obdarzony charyzmatem proroctwa. przen …   Słownik języka polskiego

  • charyzma — ż IV, CMs. charyzmazmie; lm D. charyzmayzm rzad. → charyzmat …   Słownik języka polskiego

  • charyzma — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. charyzmazmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przypisywane jakiejś osobie wyjątkowe właściwości umysłu i charakteru (zwłaszcza cechy moralne i przywódcze) sprawiające, że cieszy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • charyzmatyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, charyzmatycznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do charyzmatu; mający charyzmat; obdarzony, naznaczony charyzmatem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kongres charyzmatyczny. Ruch charyzmatyczny. Odnowa, modlitwa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”